header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 

There are no items