header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันงดสูบบุหรี่โลก 2561

วันงดสูบบุหรี่โลก 2561

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  โดยงานป้องกันยาเสพติด ได้จัดกิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกภายใต้หัวข้อ "บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ" ภายในงานมีกิจกรรมถาม-ตอบ มอบสาระความรู้แก่นักเรียน ให้นักเรียนห่างไกลจากบุหรี่ นอกจากนี้ยังมีการประกวดจัดบอร์ดนิเทศอีกด้วย