header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

พิธีหล่อเทียนพรรษา 2561

พิธีหล่อเทียนพรรษา 2561

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้มีการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา โดยภายในพิธีได้มีการจัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาและมีการจัดประกวดตกแต่งต้นเทียน เพื่อใช้สำหรับพิธีแห่เทียนในวันรุ่งขึ้นอีกด้วย