header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

แห่เทียนพรรษา2561

แห่เทียนพรรษา2561

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย โดย ผอ.บุญฤทธิ์ รุ่งเรือง นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกิจกรรมมีการตักบาตร ขบวนแห่เทียนพรรษา และมีพิธีถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ตามวัดต่างๆ ได้แก่ วัดโคกจ้าหล่า วันแป้นทองโสภาราม และ วัดพระยาสุเรนทร์