header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันภาษาไทยแห่งชาติ 2561

วันภาษาไทยแห่งชาติ 2561

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้มีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดทักษะเกี่ยวกับภาษาไทยด้านต่างๆ พร้อมทั้งมีการแสดงละครระบำชุมนุมเผ่าไทย และประกวดคู่ขวัญวรรณคดี โดยท่านรองผู้อำนวยการเยาวนาท  สุนทร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมนบนวมินทร์