0-2181-1102

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

เว็บไซต์สภานักเรียน 2566   คลิก

ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566

 

-------------------------------------------------------------

เว็บไซต์สภานักเรียน 2565   คลิก

ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565


 

 

เว็บไซต์สภานักเรียน 2564   คลิก

ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564