';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

รายละเอียดการสอบ NBR Pre-Test2023

19 ม.ค. 66


>> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ คลิก

>> ตารางสอบ คลิก

>> แนวปฏิบัติในวันสอบ  คลิก