';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

2 เม.ย. 66


<< รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  คลิก 

<< รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  คลิก 

<< กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศ  คลิก