';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566

23 ต.ค. 66


เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566

 

ตรวจสอบตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิก
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิก
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิก
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิก