';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศผล NBR PRETEST2024 #7

29 ม.ค. 67


ประกาศผล NBR PRE-TEST 2024  ครั้งที่ 7  

ตรวจสอบคะแนนรายบุคคล คลิก

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด คลิก