';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนทั่วไป ม.1,4 ปีการศึกษา 2567

21 มี.ค. 67


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1  คลิก

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 (ในเขต)  คลิก

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4  คลิก

 

----------------------------------------------------------------------------

ตารางสอบคัดเลือก

- ตารางสอบคัดเลือก ม.1   คลิก

- ตารางสอบคัดเลือก ม.4   คลิก