';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567

25 มี.ค. 67


ประกาศ ผลสอบคัดเลือก ห้องเรียนทั่วไป  ม.1 ปีการศึกษา 2567 

ผลสอบคัดเลือก  คลิก

 

-รายงานตัว  วันที่ 27  มีนาคม 2567  (ตามรอบที่กำหนด)

** สำคัญ!! กลุ่มและรอบรายงานตัว คลิก  

(กรุณาตรวจสอบและมาตามรอบของตนเอง)

- กำหนดการรายงานตัว ม.1 คลิก

ไม่มารายงานตัว ถือว่า **สละสิทธิ์**

 

 

***  ระบบประกาศผลรายบุคคล

เพื่อ "กรอกข้อมูลมอบตัว " คลิก  

 

** ระบบชำระค่าบำรุงการศึกษา คลิก

(กรุณาชำระให้เรียบร้อยก่อนวันมอบตัว)

 

***  ระบบตรวจสอบคะแนนรายบุคคล  คลิก

-----------------------------------------------------------

 

ระบบยื่นความจำนงจัดสรรที่เรียน รอบ2 (เฉพาะ ม.1)

กรณีนักเรียนสอบไม่ผ่านและต้องการให้เขตพื้นที่จัดสรรที่เรียนให้   คลิก