';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567

27 มี.ค. 67


***  กรอกข้อมูลมอบตัว ม.4  คลิก   

 

 

ประกาศ ผลสอบคัดเลือก ห้องเรียนทั่วไป  ม.4 ปีการศึกษา 2567 

ประกาศโรงเรียน คลิก

- ผลสอบคัดเลือก  คลิก

- รายชื่อนักเรียนทั้งหมด ตามแผนการเรียน ม.4 คลิก 

 

รายงานตัว  วันที่ 28  มีนาคม 2567  

- กำหนดการรายงานตัว ม.4 คลิก

นักเรียน ม.3เดิม ที่ได้รับโควต้าให้มารายงานตัวเช่นกัน

ไม่มารายงานตัว ถือว่า **สละสิทธิ์**

 

 

 

 

***  ระบบตรวจสอบคะแนนรายบุคคล  คลิก

 

** ระบบชำระค่าบำรุงการศึกษา คลิก

(กรุณาชำระให้เรียบร้อยก่อนวันมอบตัว)

 

 

-----------------------------------------------------------