';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัว ม.1และ4/2567

9 เม.ย. 67


ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัว

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567  คลิก

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2567  คลิก