';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

รับสมัคร ม.4(เพิ่มเติม) ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567

19 เม.ย. 67


รับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้น ม.4
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ -ปัญญาประดิษฐ์ 
 
- รับจำนวน 9 คน 
- รับสมัครออนไลน์ วันที่ 20-22 เมษายน 2567 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ผลการเรียน GPAX 2.75
2. ผลการเรียนGPA คณิตศาสตร์ 2.65
3. ผลการเรียนGPA วิทยาศาสตร์ 2.65
 
หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายชุดนักเรียน 1 รูป
2. ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 
 
ประกาศผลและมอบตัวเป็นนักเรียน
- ประกาศผลวันที่ 24 เมษายน 2567 
- มอบตัวเป็นนักเรียนวันที่ 25 เมษายน 2567
ระหว่างเวลา 10.00 -12.00 น.
 
 
** ระบบรับสมัคร เฉพาะสมัคร ม.4เท่านั้น  คลิก 
 
สอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ ติดต่อ 0617519997
*** เฉพาะเวลา 8.30-16.30 น. เท่านั้น