';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

แสดงความยินดี ม. 6/2566

28 มิ.ย. 67


แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2567 คลิก