';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศผลคะแนนประเมินผลรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

1 พ.ย. 64


กำหนดการสอบแก้ตัว
 
ครั้งที่ 1  :  วันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2564
ครั้งที่ 2  : วันที่ 17-24 พฤศจิกายน 2564
 

นักเรียนที่มีผลการเรียน 0,ร,มผ  ให้ติดต่อครูประจำวิชาเพื่อขอสอบแก้ตัวในเวลาที่กำหนด

_______________________________________________

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตรวจสอบผลการเรียน

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตรวจสอบผลการเรียน

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตรวจสอบผลการเรียน

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตรวจสอบผลการเรียน

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตรวจสอบผลการเรียน

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตรวจสอบผลการเรียน