0-2181-1102

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

อบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

6 พ.ค. 64

อบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

รับสมัครนักเรียน ห้องเรียนทั่วไป2564

28 เม.ย. 64

รับสมัครนักเรียน ห้องเรียนทั่วไป2564

โครงการเรียนเสริมวันเสาร์

21 เม.ย. 64

โครงการเรียนเสริมวันเสาร์

การสรุปงาน โครงการ กิจกรรม ปีการศึกษา 2563

9 เม.ย. 64

การสรุปงาน โครงการ กิจกรรม ปีการศึกษา 2563

มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564

9 เม.ย. 64

มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564

ประชุมจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา2564

8 เม.ย. 64

ประชุมจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา2564

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ห้องเรียนgifted

7 เม.ย. 64

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ห้องเรียนgifted

รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ2564

6 เม.ย. 64

รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ2564

สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564

3 เม.ย. 64

สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564