0-2181-1102

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประชุมเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา

12 ต.ค. 64

ประชุมเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา

พบผู้อำนวยการและรับฟังPA

11 ต.ค. 64

พบผู้อำนวยการและรับฟังPA

ต้อนรับผู้อำนวยการจันทร เที่ยงภักดิ์

9 ต.ค. 64

ต้อนรับผู้อำนวยการจันทร เที่ยงภักดิ์

งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ

30 ก.ย. 64

งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ

พิธีทำบุญและเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ

30 ก.ย. 64

พิธีทำบุญและเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ

มุทิตาจิต ออนไลน์ 2564

29 ก.ย. 64

มุทิตาจิต ออนไลน์ 2564

งานเกษียณอายุราชการ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

29 ก.ย. 64

งานเกษียณอายุราชการ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

วันจันทร์สุดท้าย ปลายกันยา

27 ก.ย. 64

วันจันทร์สุดท้าย ปลายกันยา

แสดงความยินดีกับลูกบึงพระยา

23 ก.ย. 64

แสดงความยินดีกับลูกบึงพระยา