0-2181-1102

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

มอบเกียรติบัตรสภานักเรียนและคณะสี 2566

23 ก.ค. 67

มอบเกียรติบัตรสภานักเรียนและคณะสี 2566

กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา

19 ก.ค. 67

กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

18 ก.ค. 67

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

กิจกรรมอำลานักเรียน

16 ก.ค. 67

กิจกรรมอำลานักเรียน

พิธีมอบทุนการศึกษา 2567

9 ก.ค. 67

พิธีมอบทุนการศึกษา 2567

สวนสนาม ประจำปี 2567

1 ก.ค. 67

สวนสนาม ประจำปี 2567

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2567

26 มิ.ย. 67

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2567

พิธีประดับเข็ม ม.4

25 มิ.ย. 67

พิธีประดับเข็ม ม.4

นำเสนอ best practice

24 มิ.ย. 67

นำเสนอ best practice