0-2181-1102

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

อบรมเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย

21 ม.ค. 65

อบรมเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย

ประชุมพิจารณาต่อม.4

20 ม.ค. 65

ประชุมพิจารณาต่อม.4

อบรมการใช้งานห้องเรียนคุณภาพ

18 ม.ค. 65

อบรมการใช้งานห้องเรียนคุณภาพ

มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

17 ม.ค. 65

มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

สุ่มตรวจ ATK ให้กับนักเรียนกลุ่ม B

17 ม.ค. 65

สุ่มตรวจ ATK ให้กับนักเรียนกลุ่ม B

ตรวจATKให้กับผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน

16 ม.ค. 65

ตรวจATKให้กับผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน

จับฉลากปีใหม่ 2565

15 ม.ค. 65

จับฉลากปีใหม่ 2565

ประชุมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

13 ม.ค. 65

ประชุมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ตรวจ ATK โดยงานอนามัย

10 ม.ค. 65

ตรวจ ATK โดยงานอนามัย