0-2181-1102

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

มอบตัว ม.4 ปีการศึกษา 2567

31 มี.ค. 67

มอบตัว ม.4 ปีการศึกษา 2567

มอบตัว ม.1 ปีการศึกษา 2567

30 มี.ค. 67

มอบตัว ม.1 ปีการศึกษา 2567

แจกเอกสารแสดงผลการเรียน ม.3 ม.6

29 มี.ค. 67

แจกเอกสารแสดงผลการเรียน ม.3 ม.6

สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567

29 มี.ค. 67

สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567

รายงานตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2567

28 มี.ค. 67

รายงานตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2567

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2566

27 มี.ค. 67

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2566

รายงานตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2567

27 มี.ค. 67

รายงานตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2567

การสอบคัดเลือก ม.4-2567

24 มี.ค. 67

การสอบคัดเลือก ม.4-2567

สอบคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษา 2567

23 มี.ค. 67

สอบคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษา 2567