0-2181-1102

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ Gifted

2 ต.ค. 66

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ Gifted

สอบปลายภาค1/66

25 ก.ย. 66

สอบปลายภาค1/66

Symposium "Active Learning"

19 ก.ย. 66

Symposium "Active Learning"

อบรมประวัติศาสตร์วิถีใหม่

19 ก.ย. 66

อบรมประวัติศาสตร์วิถีใหม่

มุทิตาจิต 2566

14 ก.ย. 66

มุทิตาจิต 2566

ค่ายคณิตศาสตร์ 2566

4 ก.ย. 66

ค่ายคณิตศาสตร์ 2566

ประชุมใหญ่สามัญ1/2565

2 ก.ย. 66

ประชุมใหญ่สามัญ1/2565

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

31 ส.ค. 66

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

28 ส.ค. 66

กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น