0-2181-1102

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

23 ก.ค. 64

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน

23 ก.ค. 64

นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน

การจัดเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

22 ก.ค. 64

การจัดเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การประชุมทางไกล  การพัฒนาระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา

19 ก.ค. 64

การประชุมทางไกล การพัฒนาระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา

การประเมินสัมฤทธิผล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

14 ก.ค. 64

การประเมินสัมฤทธิผล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

การประชุมให้คำแนะนำ เพื่อประเมินสัมฤทธิผล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

6 ก.ค. 64

การประชุมให้คำแนะนำ เพื่อประเมินสัมฤทธิผล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งประจำห้องเรียน

1 ก.ค. 64

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งประจำห้องเรียน

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10

1 ก.ค. 64

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2564

24 มิ.ย. 64

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2564