0-2181-1101

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

3 ก.ค. 63

ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563

1 ก.ค. 63

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563

Big Cleaning Day

30 มิ.ย. 63

Big Cleaning Day

รัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียน

26 มิ.ย. 63

รัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียน

นำเสนอการจัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์

25 มิ.ย. 63

นำเสนอการจัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

19 มิ.ย. 63

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

แจกหนังสือเรียน ปีการศึกษา2563

18 มิ.ย. 63

แจกหนังสือเรียน ปีการศึกษา2563

มอบตัว ม.4 ปีการศึกษา 2563

15 มิ.ย. 63

มอบตัว ม.4 ปีการศึกษา 2563

มอบตัว ม.1 ปีการศึกษา 2563

13 มิ.ย. 63

มอบตัว ม.1 ปีการศึกษา 2563