0-2181-1100

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ทำบุญอาคาร 30ปี นวมินทร์

26 พ.ย. 63

ทำบุญอาคาร 30ปี นวมินทร์

อบรมจาก ... บ้านนี้มีความสุขสู่เยาวชนต้นน้ำ

24 พ.ย. 63

อบรมจาก ... บ้านนี้มีความสุขสู่เยาวชนต้นน้ำ

ต้อนรับรองผู้อำนวยการ

16 พ.ย. 63

ต้อนรับรองผู้อำนวยการ

บึงพระยา มินิมาราธอน ครั้งที่ 4

15 พ.ย. 63

บึงพระยา มินิมาราธอน ครั้งที่ 4

เลี้ยงส่งครูได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งรองฯ

9 พ.ย. 63

เลี้ยงส่งครูได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งรองฯ

LOVE CARE NBR.  YC  เพื่อนที่ปรึกษา

16 ต.ค. 63

LOVE CARE NBR. YC เพื่อนที่ปรึกษา

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่9

12 ต.ค. 63

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่9

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

4 ต.ค. 63

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

งานเกษียณอายุราชการ 2563

30 ก.ย. 63

งานเกษียณอายุราชการ 2563