0-2181-1102

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

NBR Pre-Test 2021 ครั้งที่ 4

28 ก.พ. 64

NBR Pre-Test 2021 ครั้งที่ 4

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ O-NET

25 ก.พ. 64

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ O-NET

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET)

22 ก.พ. 64

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET)

การสร้างแอนิเมชั่นเปิดตัวสื่อ รวมวีดีโอพร้อมหน้าปกสวยๆ

19 ก.พ. 64

การสร้างแอนิเมชั่นเปิดตัวสื่อ รวมวีดีโอพร้อมหน้าปกสวยๆ

การสร้างแบบทดสอบ พร้อมออกเกียรติบัตรออนไลน์

18 ก.พ. 64

การสร้างแบบทดสอบ พร้อมออกเกียรติบัตรออนไลน์

อบรมการสร้างแบบทดสอบรูปแบบเกม

17 ก.พ. 64

อบรมการสร้างแบบทดสอบรูปแบบเกม

การประชุม เชิงปฏิบัติการการประเมินภายนอก

17 ก.พ. 64

การประชุม เชิงปฏิบัติการการประเมินภายนอก

อบรมGoogle meet เรียนไปพร้อมกัน

16 ก.พ. 64

อบรมGoogle meet เรียนไปพร้อมกัน

อบรมการสร้างระบบจัดสอบออนไลน์

15 ก.พ. 64

อบรมการสร้างระบบจัดสอบออนไลน์