';

0-2181-1100

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

กิจกรรมวันงดใช้ถุงพลาสติก

3 ส.ค. 63


เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2563  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย  
  โดย ผอ.วีระ เจนชัย ประธานในพิธี “กิจกรรมวันงดใช้ถุงพลาสติก” ประจำปีการศึกษา  2563
  ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดต่างๆ ได้แก่ การประกวดคำขวัญ
  การประกวดวาดภาพ และการประกวดถุงผ้า  เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน
  และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูที่ส่งเสริมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย