';

0-2181-1100

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่9

12 ต.ค. 63


เมื่อวันที่   12   ตุลาคม   2563    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   เบญจมราชาลัย
โดย ผอ.วีระ เจนชัย นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป
เนื่องในโอกาสวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่