';

0-2181-1102

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนเกษตร

9 ต.ค. 63


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ “บริษัท ฟิวเจอร์ดีลักซ์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 480,500.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)