';

0-2181-1102

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักพัฒนา

8 ธ.ค. 63


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักพัฒนา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือนๆละ 10,000 บาท ตามเอกสารแนบ