';

0-2181-1102

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และวิชาเอกคหกรรม

15 พ.ย. 66


รับสมัครครูอัตราจ้าง

-กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  1 อัตรา

-กลุ่มวิชาเอกคหกรรม 1  อัตรา