0-2181-1101

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ข่าวทั้งหมด
ข่าวสาร
กิจกรรม
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563

1 ก.ค. 63

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563

Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

30 มิ.ย. 63

Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

27 มิ.ย. 63

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนก่อนเปิดเทอม

26 มิ.ย. 63

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนก่อนเปิดเทอม

นำเสนอการจัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ ์ ""NBR Online Learning"

25 มิ.ย. 63

นำเสนอการจัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ ์ ""NBR Online Learning"

ประกาศเปิดเรียนและชี้แจงการแบ่งกลุ่มเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

24 มิ.ย. 63

ประกาศเปิดเรียนและชี้แจงการแบ่งกลุ่มเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

18 มิ.ย. 63

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

15 มิ.ย. 63

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

12 มิ.ย. 63

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2563

10 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2563

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

6 มิ.ย. 63

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การทดสอบความสามารถพิเศษนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

2 มิ.ย. 63

การทดสอบความสามารถพิเศษนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำหรับนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2563

29 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำหรับนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2563

แนวการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

23 พ.ค. 63

แนวการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

ตารางการสอบคัดเลือก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

25 เม.ย. 63

ตารางการสอบคัดเลือก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

23 เม.ย. 63

คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์"

22 เม.ย. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์"

ระบบรับสมัครนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

22 เม.ย. 63

ระบบรับสมัครนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

21 เม.ย. 63

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

มอบตัวห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

15 มี.ค. 63

มอบตัวห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

งานเทศน์มหาชาติเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล 2563

6 ก.พ. 63

งานเทศน์มหาชาติเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล 2563