0-2181-1100

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ข่าวทั้งหมด
ข่าวสาร
กิจกรรม
ค่ายเสริมสร้างทัศนคติและแรงจูงใจ

13 ก.ย. 63

ค่ายเสริมสร้างทัศนคติและแรงจูงใจ

อบรมอาสายุวกาชาด

12 ก.ย. 63

อบรมอาสายุวกาชาด

ชาว นมร.บร. ร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

3 ก.ย. 63

ชาว นมร.บร. ร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ค่ายพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์

23 ส.ค. 63

ค่ายพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

18 ส.ค. 63

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

น้อมถวายพระพรชัยด้วยใจภักดิ์ 88 พรรษา มหาราชินี

11 ส.ค. 63

น้อมถวายพระพรชัยด้วยใจภักดิ์ 88 พรรษา มหาราชินี

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

11 ส.ค. 63

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

พิธีประดับเข็มมงกุฏขัตติยราชนารี ประจำปีการศึกษา 2563

11 ส.ค. 63

พิธีประดับเข็มมงกุฏขัตติยราชนารี ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศทดลองเปิดเรียน On-site เต็มรูปแบบ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

11 ส.ค. 63

ประกาศทดลองเปิดเรียน On-site เต็มรูปแบบ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

กิจกรรมวันงดใช้ถุงพลาสติก ประจำปีการศึกษา 2563

3 ส.ค. 63

กิจกรรมวันงดใช้ถุงพลาสติก ประจำปีการศึกษา 2563

การประชุมผู้ปกครอง ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

2 ส.ค. 63

การประชุมผู้ปกครอง ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

31 ก.ค. 63

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา2563

22 ก.ค. 63

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา2563

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563

11 ก.ค. 63

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563

ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

3 ก.ค. 63

ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563

1 ก.ค. 63

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563

Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

30 มิ.ย. 63

Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

27 มิ.ย. 63

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนก่อนเปิดเทอม

26 มิ.ย. 63

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนก่อนเปิดเทอม

นำเสนอการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ์ "NBR Online Learning"

25 มิ.ย. 63

นำเสนอการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ์ "NBR Online Learning"

ประกาศเปิดเรียนและชี้แจงการแบ่งกลุ่มเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

24 มิ.ย. 63

ประกาศเปิดเรียนและชี้แจงการแบ่งกลุ่มเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

18 มิ.ย. 63

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

15 มิ.ย. 63

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

12 มิ.ย. 63

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2563

10 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2563

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

6 มิ.ย. 63

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การทดสอบความสามารถพิเศษนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

2 มิ.ย. 63

การทดสอบความสามารถพิเศษนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำหรับนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2563

29 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำหรับนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2563

แนวการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

23 พ.ค. 63

แนวการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

ตารางการสอบคัดเลือก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

25 เม.ย. 63

ตารางการสอบคัดเลือก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

23 เม.ย. 63

คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์"

22 เม.ย. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์"

ระบบรับสมัครนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

22 เม.ย. 63

ระบบรับสมัครนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

21 เม.ย. 63

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

มอบตัวห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

15 มี.ค. 63

มอบตัวห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

งานเทศน์มหาชาติเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล 2563

6 ก.พ. 63

งานเทศน์มหาชาติเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล 2563