0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ข่าวทั้งหมด
ข่าวสาร
กิจกรรม
ทำบัตรนักเรียนใหม่

1 ธ.ค. 64

ทำบัตรนักเรียนใหม่

แบบบันทึกเรียนซ้ำรายวิชา 2/2564

30 พ.ย. 64

แบบบันทึกเรียนซ้ำรายวิชา 2/2564

กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา 2/2564

27 พ.ย. 64

กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา 2/2564

ประกาศเปิดเรียน on-site

23 พ.ย. 64

ประกาศเปิดเรียน on-site

มาตรการเปิดเรียน 2/2564

15 พ.ย. 64

มาตรการเปิดเรียน 2/2564

ประกาศผลคะแนนประเมินผลรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

1 พ.ย. 64

ประกาศผลคะแนนประเมินผลรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน 2564

29 ต.ค. 64

ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน 2564

รายละเอียดการเปิดภาคเรียน 2/2564

28 ต.ค. 64

รายละเอียดการเปิดภาคเรียน 2/2564

ฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน ม.1-6

23 ต.ค. 64

ฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน ม.1-6

วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

22 ต.ค. 64

วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

นักกีฬารักบี้ฟุตบอลโครงการการพัฒนาสู่ทีมชาติไทย 2564

11 ต.ค. 64

นักกีฬารักบี้ฟุตบอลโครงการการพัฒนาสู่ทีมชาติไทย 2564

กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียน ม.1-6

8 ต.ค. 64

กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียน ม.1-6

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

4 ต.ค. 64

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

โครงการวัฒนธรรมลูกบึงพระยาวิถีใหม่

10 ก.ย. 64

โครงการวัฒนธรรมลูกบึงพระยาวิถีใหม่

การเลือกตั้งประธานนักเรียน2564

9 ก.ย. 64

การเลือกตั้งประธานนักเรียน2564

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

16 ส.ค. 64

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

การทำบัตรนักเรียนออนไลน์

13 ส.ค. 64

การทำบัตรนักเรียนออนไลน์

กิจกรรมวันอาเซียน

8 ส.ค. 64

กิจกรรมวันอาเซียน

ภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

23 ก.ค. 64

ภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

มาตรการ "คืน ลด ช่วย ผ่อน"

1 ก.ค. 64

มาตรการ "คืน ลด ช่วย ผ่อน"

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 2/64

24 มิ.ย. 64

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 2/64

วารสารบึงพระยา ฉบับที่ 35

24 มิ.ย. 64

วารสารบึงพระยา ฉบับที่ 35

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564

15 มิ.ย. 64

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564

สอบเข้านักเรียน ม.1 ห้องเรียนทั่วไป

22 พ.ค. 64

สอบเข้านักเรียน ม.1 ห้องเรียนทั่วไป

ประกาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

12 พ.ค. 64

ประกาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

อบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

6 พ.ค. 64

อบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

รับสมัครนักเรียน ม.1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา2564

28 เม.ย. 64

รับสมัครนักเรียน ม.1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา2564

การประกวดวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563

27 เม.ย. 64

การประกวดวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

20 เม.ย. 64

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประชุมสรุปโครงการ งาน กิจกรรม ประจำปีการศึกษา2563

9 เม.ย. 64

ประชุมสรุปโครงการ งาน กิจกรรม ประจำปีการศึกษา2563

มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564

9 เม.ย. 64

มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564

ประชุมจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา2564

8 เม.ย. 64

ประชุมจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา2564

รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564

6 เม.ย. 64

รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564

สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564

3 เม.ย. 64

สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563

2 เม.ย. 64

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563

รับการประเมิน OBECQA

30 มี.ค. 64

รับการประเมิน OBECQA

ประกาศเปิดเรียนและชี้แจงการแบ่งกลุ่มเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

28 ม.ค. 64

ประกาศเปิดเรียนและชี้แจงการแบ่งกลุ่มเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

สมัครสอบ NBR Pre-test 2021 ครั้งที่ 4

7 ธ.ค. 63

สมัครสอบ NBR Pre-test 2021 ครั้งที่ 4

ดาวน์โหลดใบ Pay in slip เพื่อชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

23 พ.ย. 63

ดาวน์โหลดใบ Pay in slip เพื่อชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "๓๐ ปี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย"

17 ต.ค. 63

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "๓๐ ปี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย"

ค่ายยุวชนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

19 ก.ย. 63

ค่ายยุวชนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

ค่ายเสริมสร้างทัศนคติและแรงจูงใจ

13 ก.ย. 63

ค่ายเสริมสร้างทัศนคติและแรงจูงใจ

อบรมอาสายุวกาชาด

12 ก.ย. 63

อบรมอาสายุวกาชาด

ชาว นมร.บร. ร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

3 ก.ย. 63

ชาว นมร.บร. ร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ค่ายพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์

23 ส.ค. 63

ค่ายพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

18 ส.ค. 63

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

น้อมถวายพระพรชัยด้วยใจภักดิ์ 88 พรรษา มหาราชินี

11 ส.ค. 63

น้อมถวายพระพรชัยด้วยใจภักดิ์ 88 พรรษา มหาราชินี

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

11 ส.ค. 63

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

พิธีประดับเข็มมงกุฏขัตติยราชนารี ประจำปีการศึกษา 2563

11 ส.ค. 63

พิธีประดับเข็มมงกุฏขัตติยราชนารี ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวันงดใช้ถุงพลาสติก ประจำปีการศึกษา 2563

3 ส.ค. 63

กิจกรรมวันงดใช้ถุงพลาสติก ประจำปีการศึกษา 2563

การประชุมผู้ปกครอง ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

2 ส.ค. 63

การประชุมผู้ปกครอง ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

31 ก.ค. 63

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา2563

22 ก.ค. 63

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา2563

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563

11 ก.ค. 63

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563

ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

3 ก.ค. 63

ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563

1 ก.ค. 63

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563

Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

30 มิ.ย. 63

Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

27 มิ.ย. 63

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนก่อนเปิดเทอม

26 มิ.ย. 63

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนก่อนเปิดเทอม

นำเสนอการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ์ "NBR Online Learning"

25 มิ.ย. 63

นำเสนอการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ์ "NBR Online Learning"

ประกาศเปิดเรียนและชี้แจงการแบ่งกลุ่มเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

24 มิ.ย. 63

ประกาศเปิดเรียนและชี้แจงการแบ่งกลุ่มเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

18 มิ.ย. 63

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

15 มิ.ย. 63

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

12 มิ.ย. 63

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2563

10 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2563

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

6 มิ.ย. 63

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การทดสอบความสามารถพิเศษนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

2 มิ.ย. 63

การทดสอบความสามารถพิเศษนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำหรับนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2563

29 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำหรับนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2563

แนวการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

23 พ.ค. 63

แนวการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

ตารางการสอบคัดเลือก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

25 เม.ย. 63

ตารางการสอบคัดเลือก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

23 เม.ย. 63

คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์"

22 เม.ย. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์"

ระบบรับสมัครนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

22 เม.ย. 63

ระบบรับสมัครนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

21 เม.ย. 63

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

มอบตัวห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

15 มี.ค. 63

มอบตัวห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

งานเทศน์มหาชาติเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล 2563

6 ก.พ. 63

งานเทศน์มหาชาติเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล 2563